Historia


Rasmus Dahlberg, Dödliga uppdrag under andra världskriget (Historiska Media 2006)
Originalet titel: Dristige missioner fra 2. verdenskrig


Göran Rydstad (redaktör), Kampen om Skåne (Historiska Media 2005)
Militärhistorisk antologi där de danska texterna har översatts av Marianne Kristoffersson

Comments are closed.