Ledarskap och ekonomi


Dana Gaines Robinson & James C. Robinson, Strategisk affärspartner – Hur man skapar överensstämmelse mellan medarbetarstrategier och affärsmål (Thomson Fakta 2006)
Originalets titel: Strategic business partner – Aligning people strategies with business goals


Jagdish Bhagwati, Till frihandelns försvar – tre essäer (SNS Förlag 2001)
Originalets titel: Free trade todayPerry J. Ludy, Vinstökning genom kostnadsjakt (Svenska Förlaget 2001)
Originalets titel: Profit building. Cutting costs without cutting people


Thomas A. Stewart, Intellektuellt kapital – Organisationers nya  förmögenhet (Nerenius & Santérus Förlag 1999)
Originalets titel: Intellectual capital – the new wealth of organizations

Comments are closed.