Utbildning och yrkeskarriär

Att bli översättare har varit min dröm ända sedan jag var femton år och just hade börjat på latinlinjens halvklassiska gren, som man kunde välja i 1960-talets svenska gymnasieskola. Innan jag startade MK Språkmakt 1998 och sålunda förverkligade min dröm, hade jag varit förlagsredaktör i tio år, journalist i elva år samt informatör och pressekreterare i fyra år. Under hela mitt yrkesverksamma liv har mitt arbete gått ut på att vårda vårt svenska språk, dels genom att förbättra vad andra skrivit, dels genom att skriva själv och genom att översätta.

Med mig i bagaget har jag en gedigen akademisk utbildning, främst inom humaniora.

  • Fil.mag. i engelska, spanska, ryska och statskunskap.
  • Tolkkursen i ryska 20 poäng (totalt 80 poäng i ryska).
  • Ekonomi för tolkar och översättare 15 poäng.
  • Danska 7,5 poäng.
  • Introduktionskurs i fysiologi vid Karolinska Institutet (7,5 poäng).
  • Latin 30 poäng.
  • Studier i filmvetenskap, öststatskunskap och serbokroatiska.

Totalt 367 akademiska poäng.

Efter fyrtio år i Stockholm slog jag sommaren 2010 ner mina bopålar i den skånska myllan, närmare bestämt i Svarte, en liten by väster om Ystad. Här är gott att leva. Här ser man havet från alla fönster, och det finns hästar överallt.

Comments are closed.